About Author – เกี่ยวกับนักเขียน

สิรินดา สุขรุ่งเรือง ( Sirinda Sukrungruaeng )

สิรินดา สุขรุ่งเรือง ( Sirinda Sukrungruang )

ชื่อ สิรินดา สุขรุ่งเรือง ( Sirinda Sukrungruaeng )

ตำแหน่ง บรรณธิการเว็บวัวชนออนไลน์

สิรินดา สุขรุ่งเรือง เป็นบรรณธิการที่มากด้วยประสบการณ์ และเป็นบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับกีฬาวัวชนเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยสิรินดาชื่นชอบกีฬาวัวชนมาตั้งแต่เด็กๆ และมักจะไปดูการแข่งขันวัวชนอยู่เสมอ นั่นจึงทำให้สิรินดาสนใจกีฬาวัวชน และศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัวชน ด้วยความรู้ที่สั่งสมมานานทำให้สิรินดากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้

ประวัติการศึกษา สิรินดาสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย คณะเกษตรศาสตร์ ในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ สิรินดาก็เริ่มศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัวชน ทั้งการดูแลร่างกาย อาหารการกิน การฝึกซ้อมวัว และการเลี้ยงวัวชน ด้วยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัวชน จึงทำให้สิรินดาเป็นบุคคลที่รู้เรื่องของวัวเป็นอย่างดี

ประสบการณ์ในด้านการทำงาน หลังจากเรียนจบมาสิรินดา ได้เดินทางไปยังสนามวัวชนอยู่บ่อยครั้ง เพื่อสังเกตุและรวบรวมข้อมูลความรู้การแข่งขันวัวชน ทั้งยังได้ไปสัมภาษณ์ผู้คนที่มีประสบการณ์ในสนามแข่งขันวัวชน ว่ามีเทคนิคและวิธีการเลือกวัวชนอย่างไร จากข้อมูลความรู้ที่ได้ไปศึกษามา ทำให้สิรินดาสามารถวิเคราะห์และแชร์ข้อมูลเชิงลึกได้โดยตรง ผ่านทางบทความของตัวเอง

ด้วยความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวัวชนที่สั่งสมมา ทำให้สิรินดาได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านกีฬาวัวชนด้วยข้อมูลเชิงลึก ทั้งประวัติความเป็นมาของวัวชน วิธีการฝึกวันชน อาหารการกินเพื่อบำรุงให้วัวแข็งแรง สายพันธุ์วัวชน การผสมพันธุ์วัว และด้วยข้อมูลที่สิรินดาทุ่มเทค้นคว้า และรวมรวมเขียนเป็นบทความขึ้นมานี้ ทำให้เธอได้เข้ามาทำงานในตำแหน่งบรรณธิการที่เว็บวัวชนออนไลน์ ที่พร้อมให้ข้อมูลและอัพเดตความเคลื่อนไหว ของกีฬาวัวชนให้ได้รับรู้อยู่ตลอดเวลา

 

Address : Nakhon Si Thammarat,Thailand

Email: [email protected]

Twitter: สิรินดา สุขรุ่งเรือง

Facebook: สิรินดา สุขรุ่งเรือง

Linkedin: สิรินดา สุขรุ่งเรือง